Vordingborg by lokalforum har til formål at understøtte udviklingen i Vordingborg by til glæde for så mange borgere som muligt. En by er til for at bruges af de mange. Derfor skal byen gøres til


Vores Vordingborg

Hvordan bruger du os

Hvis du er en forening vil vi gerne lære jer at kende. Vi vil også gerne hjælpe dig med at komme videre med dit projekt ved at vejlede om samarbejdspartnere, markedsfører idéen og evt. være sparringspartner i projektudviklingen.

Hvis du bor i Vordingborg og har en idé til, hvordan byen kan blive endnu bedre at bo i, vil vi meget gerne høre fra dig. Vi vil gerne yde støtte til at idéudvikle og måske få gjort endnu flere intersseret i at handle på den.

Hvis du vil lære Vordingborg bedre at kende som tilflytter eller turist kan du kontakte os. Det kan være, at vi kan lede dig til det sted, du søger eller fortælle dig lidt om byen. Vi vil meget gerne have, at man følelr sig velkomne i vores by.

Kommende arrangementer

27.5.

kl. 19

Generalforsamling i Vordingborg by lokalfoum

Dagsorden (fremgår af vedtægter. Se siden "OM"):

  1. Velkomst ved formanden.
  2. Valg af dirigent.
  3. Valg af referent.
  4. Valg af stemmetællere.
  5. Redegørelse for lokalforummets arbejde i den forløbne periode.
  6. Fremlæggelse af regnskab.
  7. Indkomne forslag.
  8. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (formand og kasserer er ikke på valg. Der skal vælges mellem 1 og 5 ordinære beyrelsesmedlemmer)
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  10. Eventuelt

Pavillion K/Kirkeskovens medborgerhus

27. maj kl. 19

“ Lad os udvikle os i fællesskab ”

Vordingborg by lokalforum er en del af Vordingobrg kommunes strategi om nærdemokrati .

Læs mere om det på kommunens hjemmeside på

www.vordingborg.dk


https://vordingborg.dk/kommunen/noegletal-og-oekonomi/budget/budget-2020/budgetavis-2020/ny-model-for-naerdemokrati

Vordingborg by lokalforums bestyrelse