Børnenes by, startskuddet var en debataften.


Mødet foregik d. 20.10.20. Efter en introduktion fra lokalforum (se power point nederst) var der korte oplæg fra forskellige relevante aktører i byen, herunder kommunen. Derefter blev der ved mindre borde drøftet ønsker, behov og drømme. bladt de godt 30 fremmødte og nedfældet det på plancher.

Lokalforum har efterfølgende indsamlet inputs fra enkelte andre steder og har efterfølgende kategoriseret ønskerne. Hvordan det faldt ud vises i nedenstående dokument. 

Lokalforum og Ungeforum fik en konkret opgave på aftenen til at indkredse ideer og behov til udearealet omkring DGIhuset, og lokalforum er nu gået i gang med det arbejde sammen med forskellige interessenter. Se mere under fanen "Det er vi med i".