Om os

Vordingborg by lokalforum er stiftet i foråret 2020. Vi er en bestyrelse, der overtager en række af de ansvar, som det gamle lokalråd varetog, efter at kommunen har ændret strukturen for det nærdemokratiske samarbejde. 

Vores mål

Vores formål ifølge vedtægterne:


Vordingborg By Lokalforum er et lokalforum under Vordingborg Kommunes Nærdemokratimodel og har derfor til formål at virke for at samle områdets foreninger og frivillige om områdets udvikling og for at gøre det til et attraktivt sted at bo og leve. Formålet er endvidere at skabe det bedst mulige samarbejde og dialog med politikere og administrationen i Vordingborg Kommune om områdets udvikling.

2020

2020/21

2021

Fremtid

Etablering af forening og skabe kendskab til den via forskellige kommunikationsplatforme. Afholde vores første borgermøde

Opbygge visionen om at Vordingborg skal blive Vores Vordingborg. 

Sætte fokus på Børnenes By ved at indsamle borgernes og foreningernes ønsker og behov. Skabe nye kontakter. Udarbejde en udviklingsplan på området.

Sætte fokus på de unge også.


Finde og forfølge potentialet i Vores Vordingborg

GIve folk en ny stolthed og fællesskabsfølelse i Vordingborg.

Vores bestyrelse

Line Dahl Abildgaard

Formand

TIf. 22928492Status: her er der plads til dig


Status: Her er der plads til dig

Jørgen Karl Møller

Kasserer

Tlf.

Winnie Wennemoes Olsen


Status: her er der plads til dig


Titel: Suppleant, vakant